דף הבית דבר המנהל גלריה מכתבי תודה מרכז העצמה יצירת קשר

מנהל בית הספר - דרור איסרובסגן מנהל - תומר גביש רכז שכבת ט' - אילן תורןרכז שכבת י' - אלון אלישררכז שכבת י"א - תומר גבישרכזת שכבת י"ב - חן פורת-פיירשטיין רכזת פדגוגית - שירלי שרףרכזת מרכז העצמה - מגי ארבספלדרכזת מערכת - אפרת נתנאלרכזת מנהל - הילה קובורכז מחשבים - יורי אהרונוביץ יועצת שכבות ט', י', י"ב - חגית ג'קסון