דף הבית דבר המנהל גלריה מכתבי תודה מרכז העצמה יצירת קשר

החג התאריך חנוכה מיום שלישי, כ"ו בכסלו התשע"ט, 4 בדצמבר 2018, עד יום שני, ב' בטבת התשע"ט, 10 בדצמבר 2018. הלימודים יתחדשו ביום שלישי, ג' בטבת התשע"ט, 11 בדצמבר 2018. ט"ו בשבט יום שני, ט"ו בשבט התשע"ט, 21 בינואר 2019. פורים הימים רביעי, חמישי ושישי, י"ג, י"ד ו-ט"ו באדר ב' התשע"ט, 22-20 במרס 2019. הלימודים יתחדשו ביום ראשון, י"ז באדר ב' התשע"ט, 24 במרס 2019. פסח מיום חמישי, ו' בניסן התשע"ט, 11 באפריל 2019, עד יום שבת, כ"ב בניסן התשע"ט,27 באפריל 2019.הלימודים יתחדשו ביום ראשון, כ"ג בניסן התשע"ט, 28 באפריל 2019. יום העצמאות יום חמישי, ד' באייר התשע"ט, 9 במאי 2019. הלימודים יתחדשו ביום שישי, ה'באייר התשע"ט, 10 במאי 2019. ל"ג בעומר יום חמישי, י"ח באייר התשע"ט, 23 במאי 2019. הלימודים יתחדשו ביום שישי, י"ט באייר התשע"ט, 24 במאי 2019. יום ירושלים יום ראשון, כ"ח באייר התשע"ט, 2 ביוני 2019. חג השבועות ערב החג, החג ואסרו חג, הימים שבת, ראשון ושני, ה'-ז' בסיוון התשע"ט, 10-8 ביוני 2019.הלימודים יתחדשו ביום שלישי, ח' בסיוון התשע"ט, 11 ביוני 2019.