דף הבית דבר המנהל גלריה מכתבי תודה מרכז העצמה יצירת קשר
מגמת "ניהול עסקי" מקנה לבוגריה השכלה רחבה בהבנת הארגון, ניהולו ומקומו במשק הכלכלי, תוך כדי שימת דגש על משאבים מרכזיים בארגון: תחום ניהול משאבי אנוש והתחום הפיננסי.

מקצועות הלימוד של המגמה משלבים נושאי רקע שונים היוצרים אצל הלומד ראייה הוליסטית של תחום הניהול העסקי. בין מקצועות הלימוד נכללים: חשבונאות, תורת המינהל, תרבות ארגונית, יחסי עבודה וניהול משאבי אנוש. תלמידי המגמה יכולים להתמחות באחת משתי ההתמחויות: "ניהול משאבי אנוש" או "חשבונאות". התמחויות אלה מוכרות בשוק העבודה ומזכות את הבוגרים בסיווג מקצועי מתאים. מטען הידע הרחב שנרכש על ידי הבוגרים, מאפשר להם המשך לימודים באקדמיה בתחומים: כלכלה וניהול, מינהל עסקים, חשבונאות, ניהול משאבי אנוש, ייעוץ ארגוני ועוד. כל מקצועות המגמה ברמה מוגברת מזכים את בוגריה במקדם הטבה (בונוס) בעת קבלתם ללימודים במוסדות להשכלה גבוהה. כמו כן, הבוגרים יכולים להמשיך לימודים להסמכה מקצועית בכיתות י"ג בהתמחויות: מינהל רפואי, מנהל משפטי, חשבונאות וחשבות שכר. הלימודים במגמה הם חווייתיים ומשלבים בתוכם לימודים עיוניים והתנסות בטכנולוגיה לעיבוד וניהול מידע בארגון. כמו כן כחלק מהחובות הלימודיים, התלמידים מבצעים עבודת חקר על ארגון תוך כדי שילוב תוכני הלימוד במגמה, ועל ידי שימוש באמצעים וטכנולוגיות דיגיטליות ומאגרי מידע מתוקשבים, תוכנות ייחודיות, עבודה בקבוצות דיון מתוקשבות, סיורים לימודיים והרצאות מומחים. תלמידים רבים מבצעים את עבודת המחקר מחוץ לבית הספר, בסביבת עבודה אמיתית של ארגון ציבורי או מפעל תעשייתי. במגמת ניהול עיסקי נגשים ל- 7 יחידות בגרות שמתחלקות ל: מדעי הטכנולוגיה (בחינה פנימית) 1 יח' יסודות ניהול החשבונות 2 יח' משאבי אנוש 1 יח' כתיבה עסקית 3 יח' פרוייקט במשאבי אנוש חוברת הלימוד של מגמת ניהול עסקי לפי נושאים: נושא 1 - ניהול בארגון.docx נושא 2 – גישות מרכזיות בניהול ארגונים.docx נושא 3 – הרמה הניהוליות בארגון.docx נושא 4 – תיכון כתהליך ניהולי.docx נושא 5 - ניהול והנהגה בארגון.docx נושא 6 - קבלת החלטות בארגון.docx נושא 7 - יחסי ציבור ותרומתם לארגון.docx