דף הבית דבר המנהל גלריה מכתבי תודה מרכז העצמה יצירת קשר
מקצוע הספרות בתיכון יא' נלמד על פי תכנית משרד החינוך בשלושה מסלולים: מסלול שלושים-שבעים, מסלול שני הוא מסלול שבו תלמידי שכבת יב' ניגשים לבחינת הבגרות בהיקף של שתי יחידות בגרות, מסלול שלישי - היחידה השלישית הנלמדת בכיתה יא'.

מקצוע הספרות בתיכון יא' נלמד על פי תכנית משרד החינוך בשלושה מסלולים: מסלול שלושים-שבעים: במסגרת זו לומדים תלמידי שכבת י' יצירות העוסקות ברובן בנושא הזהות והזיהוי וזאת בדגש על הוראה והערכה חלופית. במסגרת זו אנו מקיימים פרויקט שירה-צילום ששיאו בתערוכה המציגה את תוצרי התלמידים. כמו כן מושם דגש רב על עידוד הקריאה והעשרתה. מסלול שני הוא מסלול שבו תלמידי שכבת יב' ניגשים לבחינת הבגרות בהיקף של שתי יחידות בגרות, על פי תכנית משרד החינוך. מסלול שלישי - היחידה השלישית הנלמדת בכיתה יא'. במסגרת יחידה אינטרדיסציפלינרית זו, המשלבת ספרות והיסטוריה, מרחיבים התלמידים את היכרותם עם נושא השואה. גם כאן ההוראה היא בדגש ההערכה החלופית תוך התמקדות בספרי קריאה, בחומרים תיעודיים ובהתנסות מחוץ לכתלי בית הספר (מפגש עם ניצולים, ביקור בהצגה שעניינה בשואה, נסיעה ליד ושם וכו'). למותר לציין כי רבים מן התלמידים המסיימים יחידה זו מצטרפים בכיתה יב' למסע לפולין. רכזת המקצוע, מזל קאופמן משמשת גם מנחה מחוזית לספרות מטעם משרד החינוך. רוני סומק, משורר, מלמד אף הוא את תלמידי ביה"ס.