דף הבית דבר המנהל גלריה מכתבי תודה מרכז העצמה יצירת קשר
התנ"ך או בשמו השני " ספר הספרים" הוא התשתית התרבותית של עם ישראל כולו – על פלגיו, גווניו ועדותיו.

כדי ליצור למידה משמעותית של התנ"ך – למידה שהתלמידים מעורבים בה בצורה פעילה, למידה המקרבת את הכתוב בספר אל לבם של הלומדים בו ואל חיי היומיום שלהם, מנגיש צוות התנ"ך בתיכון יא את הנאמר בו לתלמידינו , ולנסות לחבב עליהם את המקצוע שלעיתים קרובות נראה מאוד רחוק ולא רלוונטי. אחד מהעקרונות עליהם מושתת הלימוד הוא להראות להם עד כמה הספר אקטואלי ומתאים לחיינו אם זה בפרוזה שבו בשירה נבואה או חוק. לימודי התנ"ך בביה"ס נערכים בכיתות ט-יא כאשר במהלך כיתה יא או בסיומה ניגשים התלמידים לבחינת הבגרות בהיקף של 2 יח"ל.