דף הבית דבר המנהל גלריה מכתבי תודה מרכז העצמה יצירת קשר
תכנית הלימודים באנגלית כוללת ארבעה תחומים: אינטראקציה חברתית, נגישות למידע, הצגת מידע ורעיונות, הכרה והוקרה של ספרות, תרבות ושפה.

התכנית קובעת סטנדרטים בארבעת התחומים הנ"ל, כשרמת ההתקדמות של כל שכבת גיל + רמת ההתקדמות האישית של כל תלמיד נלקחות כבסיס לעליה לשלב הרמה הבאה. לא כל התלמידים יגיעו לכל רמה באותה נקודת זמן, ולא כל התלמידים יגיעו לאותה הרמה בסוף כיתה יב. בחינת הבגרות באנגלית מורכבת מ-7 שאלונים, והתלמידים ייבחנו בשלבים לפי רמתם: רמת 3 יחידות מורכבת משאלונים : א+ב+ג. רמת 4 יחידות מורכבת משאלונים: ג+ד+ה. רמת 5 יחידות מורכבת משאלונים: ה+ו+ז. בסיס השיטה הוא מודולרי, כלומר: תלמידי שעשה בגרות ברמת 3 יחידות לימוד, ורוצה לשפר ל-4 יחידות לימוד, יצטרך להשלים רק 2 שאלונים: ד+ה. להשלמה מ-4 יחידות לימוד ל-5 יחידות לימוד, יהיה עליו להשלים רק את שאלונים: ו+ז. למותר לציין, תלמיד שניגש ל-5 יחידות לימוד, פטור משאלונים:א,ב,ג,ד. בנוסף לבחינות הבגרות בכתב, כל תלמיד ניגש גם לבחינת בגרות בעל פה, המורכבת מהגשת פרוייקט בכתב עליו הוא נבחן בעל פה ומראיון אישי. ציון הבגרות נחלק לפי הקריטריונים הבאים: שאלון ראשון: 26% שאלון שני : 27% שאלון שלישי: 27% שאלון על פה: 20% סך הכל: 100% בסוף כיתה יא ניגשים התלמידים לשאלון ראשון לפי רמתם. בחורף כיתה יב, יגשו לשאלון נוסף, ובסוף כיתה יב ישלימו את השאלון השלישי. לבחינה בעל פה ניגשים בין השאלון השני לשלישי. צוות האנגלית מכוון לכך שכל תלמיד יסיים את בית הספר עם בחינת בגרות באנגלית, תוך מיצוי הפוטנציאל המירבי שלו.