דף הבית דבר המנהל גלריה מכתבי תודה מרכז העצמה יצירת קשר
המקצוע "מדעי הטכנולוגיה" נלמד בכיתה י' ומאפשר למידה בצבירה של עד 5 יח"ל. המקצוע מאפשר למידה,העמקה והתנסות בעולם הטכנולוגיה - הנדסה והיזמות העסקית.

הלומדים את המקצוע יכירו ויעמיקו בידע ומיומנויות בטכנולוגיה וההנדסה ויתמודדו עם האתגר לתת מענה טכנולוגי-הנדסי לצרכים אנושיים. שילוב בין המדע, הטכנולוגיה וההנדסה מאפשר לתת מענה לצרכים אלה באמצעות פתרונות טכנולוגיים-הנדסיים. לפתרונות אלה יש השפעות על החברה והסביבה ואלו יוצרים צרכים ואתגרים חדשים המניעים בהתמדה את התפתחות הטכנולוגיה וההנדסה. היחידה ראשונה מאפשרת למידה של תשתית מדעית בדגש על שילוב בין מדע וטכנולוגיה. יחידה זו מהווה המשך לתכנית הלימודים במדע וטכנולוגיה בחט"ב ונועדה להרחיב את הבסיס המדעי במקצוע מדעי הטכנולוגיה. תכנית הלימודים של היחידה הראשונה כוללת את הרעיונות המרכזיים בתחומים הבאים: מדעי החומר - כימיה, מדעי החיים, מדעי החומר - פיזיקה ומדעי כדור הארץ והיקום. החל משנת הלימודים תשע"ה התלמידים נבחנים בסוף השנה בבחינה פנימית.